ZAPRASZAMY w 2020 roku na 47. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości 26. – 27.09.2020r.

Uprzejmie informujemy, że rezerwację stanowisk dla stałych wystawców będziemy prowadzić od dn. 1 lipca 2020 r. (od godz.09:00)

Od dnia 23 czerwca na naszej stronie opublikujemy nowy regulamin imprezy oraz mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni.

Rezerwacja stoisk w naborze otwartym  przyjmowane będą w terminie od dn. 03.08.2020 (od godz.09:00)

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy serdecznie do Jeleniej Góry!