50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbędzie się w dniach 24-25.09.2022 r.

Nabór dla stałych wystawców od dnia: 06.06.2022 r.

Nabór otwarty dla pozostałych wystawców od dnia: 04.07.2022 r.

Zapraszamy serdecznie!

Przyjmujemy jedynie  zgłoszenia wysyłane e-mailem na adres: jarmarkstaroci@gmail.com

Zgłoszenia wysłane przed w/w terminami nie będą rozpatrywane.

 

50. The Antique Collectibles and Rarities Fair in Jelenia Góra will be held on 24-25.09.2022

Call for regular exhibitors from: 06.06.2022

Recruitment open for other exhibitors from: 04.07.2022

 

We will only accept applications sent by e-mail to: jarmarkstaroci@gmail.com

Applications sent before the above-mentioned date will not be considered