Ustalenia regulaminowe w związku z pandemią COVID-19

 

  1. Na 47. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości zapraszamy osoby zdrowe, które nie przebywały na kwarantannie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, oraz które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. Wystawca jest świadomy, że uczestnictwo w Jarmarku mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających imprezę, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i przymusową kwarantannę.

  2. Odpowiedzialność za podjętą przez Wystawcę decyzję związaną z uczestnictwem w 47. Jeleniogórskim Jarmarku Staroci i Osobliwości oraz narażenie się na zakażenie COVID-19 jest po stronie Wystawcy. W sytuacji zarażenia się na terenie imprezy, Wystawca nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze oraz do Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

  3. Podczas Jarmarku zaleca się zasłanianie ust i nosa oraz zachowania dystansu minimum 2 metry od innych uczestników imprezy. Ze względów bezpieczeństwa, najmniejsze stanowisko ma wymiary 4 m², co stwarza możliwość zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy wystawcami.

  4. W momencie obsługi klienta, zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe. Wystawca ma także obowiązek zapewnienia na swoim stanowisku środka do dezynfekcji rąk dla siebie i swoich klientów

  5. Jeżeli impreza zostanie odwołana przez organizatora z powodu pandemii COVID-19, opłata za stanowisko podlega zwrotowi w całości. Natomiast zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna w wysokości 5,00 zł.

  6. Podczas 47. Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości obowiązuje całkowity zakaz handlu artykułami żywnościowymi.