Zasady i zalecenia  dla zwiedzających 47. Jarmark Staroci i Osobliwości

 

1) Teren imprezy obejmuje Plac Ratuszowy zgodnie z mapą zamieszczoną na stronie internetowej: www.jarmarkstaroci.com.pl. Zapraszamy w dniach 26 i 27 września 2020 r. w godzinach 9:00-18:00.

2) Biorąc udział w 47. Jarmarku Staroci i Osobliwości, zwiedzający ma świadomość, że może zarazić się COVID-19, bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i w razie zarażenia się nie będzie pociągać do odpowiedzialności organizatora Jarmarku. 

3) Wszystkie osoby przebywające na Placu Ratuszowym powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych uczestników wynoszący minimum 2metry. (Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające i osoby niepełnosprawne)

4) Podczas przebywania na terenie Jarmarku zaleca się  zasłanianie ust i nosa. Podczas dokonywania zakupów zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe.

5) Zapraszamy zwiedzających zdrowych (bez kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani żadnych niepokojących objawów chorobowych). Zapraszamy zwiedzających, u których w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły: gorączka, duszności, katar, kaszel; nie miały styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

6) Zapraszamy zwiedzających, którzy nie są objęci kwarantanną, ani najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

7) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji prosimy o powstrzymanie się od wizyty na 47. Jarmarku Staroci i Osobliwości.

8) Zwiedzanie i zakupy  powinny odbywać się bezkontaktowo.

9) W przypadku dokonywania zakupów, prosimy o skorzystanie z środka do dezynfekcji rąk, który zapewniają wystawcy na swoich stoiskach.

10) Przy wejściu do biura organizatora obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

11) W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązuje całkowity zakaz handlu poza wyznaczonymi stanowiskami na Placu Ratuszowym.

12) Odpowiedzialność za podjętą przez odwiedzającego decyzję związaną z uczestnictwem w Jarmarku  oraz narażeniem się na zakażenie COVID-19 jest po stronie odwiedzającego. W sytuacji zarażenia się podczas Jarmarku Staroci odwiedzający nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.