kolor niebieski – miejsca sprzedane / blue – space sold

kolor żółty – sektor dostępny dla rękodzieła / yellow – sector available for handierafts

kolor zielony- miejsca sprzedane w sektorze rękodzieła

kolor biały – miejsca wolne / white space available

Proszę kliknąć w mapę aby powiększyć / Please click on the map to enlarge